Styrelsen informerar

Under rubriken Klubben finns numera en länk till Styrelsen Informerar där information från styrelsemötena kommer att presenteras med start nu!