Information och TR

Skoj på Hoj 2017

Skoj På Hoj körs som en serie tävlingar som förberedelse för tävlingar och indelas därför i klasser. Detta betyder att samtliga deltagare måste vara medlemmar och ha löst medlemsavgift för år 2017
Tävlingen är öppen för alla som fyllt 12 år och kör mc med lägst 80cc. Dock måste man vara minst 13 år för att få köra 125cc
Serien är annars licens och körkortsfri. Skoj på hoj är som vanligt för tvåmannalag men kan även köras individuellt. Kostnad är 500kr/person för hela serien eller lagavgift 1000 kr.
Individuell enstaka tävling för medlem 100 kr.

Avgift betalas helst via Swish 123 594 8427 alternativt på plats eller på Klubbens postgiro 150157-6

(Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.)
Målet är att köra 9 tävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller söndag (om ej annat angivits).

Senaste dag för föranmälan och seedning tisdag den 29 mars klockan 20:00 då länken plockas bort (vänta inte till sista minuten)
Efter detta datum anmälan på plats och start sist i startfältet

OBS kolla hemsidan eller telefon 070-2580750 för eventuellt flyttade eller inställda träningar

Klassindelning
Senior (Elit)*
Junior 16-23 år
Bredd
Motion under 40 år
Motion över 40 år
Motion över 50 år
Dam
Ungdom 12-15 år
Bakrundsfärg
Gul (Röd)
Grön
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Vit
Färg, siffra
Svart (Vit)
Vit
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
*(Senior har ingen åldersgräns) (Siffror och bakgrundsfärg, plast finns att köpa vid startanmälan!)

Medlemsavgift senior fyllda 18 är 500kr
Medlemsavgift junior (ej fyllda 18 är) eller stödmedlem 100kr.
(Stödmedlem är en person som ej är aktiv i föreningen men ändock vill stötta verksamheten)

SKOJ PÅ HOJ  REGLER

1. Anmälan. (gärna i god tid)
Vid laganmälan erlägges lagavgift SKOJ PÅ HOJ med 1000 kr. Individuell åkare erlägger 500kr. Enstaka träning 100kr.
Tilldelat startnummer för lag och individuellt gäller för samtliga SKOJ PÅ HOJ under samma säsong.
Varje lag skall lämna deltagarantal före start. Övriga som ej är medlemmar i Karlskoga Enduroklubb äger ej rätt att deltaga i klubbmästerskap.

2. Klassindelning
Samtliga klasser kör 90 min eller vad som anges för respektive träningstillfälle.
Klass ungdom  12 år t.o.m. 15 år
Klass Junior  16 år t.o.m. 23 år
Klass Senior (Elit)
Klass Bredd
Motion  t.o.m. 40 år
Motion  över 40 till 50 år
Motion över 50 år.
Dam

3. Förare
Förarinformation ca en halvtimme före start vid första träningstillfälle, vid övriga träningar hålles ej förarinformation om inte rådande omständigheter kräver detta, då regler är desamma för varje träning. Förare vars MC har gått sönder före start får ej låna annan mc om föraren till denna mc har för avsikt att köra dagens träning på denna mc. Det lag vars förare ertappas med att ej följa banmarkeringen eller gällande regler utesluts ur dagens träning och resultat för förare nr 2 i eventuellt lag stryks. Förare som kör ner ban -markering är skyldig att se till att ban markering återställs för att inte äventyra säkerheten för övriga tävlande. Bruten träning meddelas till tidtagare. För att framföra motorcykel över 125cc måste man ha fyllt 13 år.

4. Byte av förare
Under året får laget byta ut en förare och ersätta denna med annan. Den utbytte föraren får sedan inte ingå i sitt gamla lag eller annat då befintligt lag. Om laget mister en förare kan återstående förare övergå till annat lag som mist en förare. Byte av förare får endast ske en gång per säsong.

5Poäng
Varje förare erhåller vid varje SKOJ PÅ HOJ poäng enligt följande.
Plac.   1, 2, 3, 4, 5, 6 Osv. Poäng  150, 145, 140, 139, 138, 137 osv.
Vid 4 tävlingar räknas ingen träning bort
Vid 5 tävlingar räknas en tävling bort
Vid 6 tävlingar räknas en tävling bort
Vid 7 tävlingar räknas två tävlingar bort
Vid 8 träningar eller mer räknas två träningar bort

6. Start.
Start kl. 11.00 om inget annat meddelas. Start sker med 3 lag var 30 sek. De förare som inte ingår i något lag startar alla samtidigt 30 sek. efter sista lag.

7. Priser
Priser till de tio främsta lag, samt de tre första i varje klass.

8. Varvning
Varje förare måste följa funktionärs anvisning vid varvning.

9. Funktionärer
Träningsledare: Ulf Broström Varvräknare, tidtagningspersonal samt vägvakter.

10. Deltagande.
Varje förare deltar på egen risk och värnar om sin egen och andras säkerhet samt erforderliga handlingar på fordonet. Arrangören frånsäger sig allt ansvar.

11. Service
Service på lämplig plats efter banan dock ej i depå, vid varvning, eller på åskådarparkering.

12. Poäng
Vid lika poäng totalt efter borträknade träning/ar räknas resultat/deltagande senaste tävling.

Övrigt
Vårat motto är att alla deltagare skall så roligt man kan efter rådande omständigheter. Släpp förbi och ta rygg. Kontakta träningsledaren vid eventuella meningsskiljaktigheter för att försöka lösa dessa. Se till att eventuellt skadad får den hjälp som krävs.

Vid eventuell crossträning / stubbrace tillkommer regler. Inställd träning meddelas via Karlskoga EK hemsida, alt upplysnings telefon 070-2580750