Tävlingsdatum

Preliminära datum för 2018 års serie är:

5/5           Öfalla                   11:00
20/5          Hällefors             12:00
9/6           Tolen                   11:00
30/6          Öfalla                11:00
18/8          Tolen                  11:00
1/9           Öfalla                  11:00                 OBS!  2 timmars körtid på detta race
16/9         Kilsta                  11:00                 OBS!  45 minuter åt ett håll, paus, sedan 45 minuter åt motsatt håll

Datumen kan ändras under året beroende på banstatusar och andra orsaker som beslutas av tävlingskommiteen