Ungdomsträning

Under våren 2018 kommer vi att köra igång med barn och ungdomsträning, den kommer
att vara tisdagar kl 18:00 på Öfalla endurobana.
Vi kommer att dela upp barnen i två grupper. Knattegrupp 50 cc de kommer att hålla till på
knattebanan, där man kör på banan med inslag av teknikövningar på parkeringen.
Den andra gruppen är för 65-85 cc där förarna har lite mer körvana. De kommer att ha
träning med ledare på den sida av stora banan som för dagen inte används av de vuxna.
Vi kommer att göra kortare sträckor där barnen får tips och övning på olika moment och
hinder.
Det finns två ledare i klubben Niklas Hammarbäck och Simon Pettersson som gått svemos
Guldhjälmsutbildning. Om man önskar att sitt barn skall få licens, pratar med med dessa i
samband med träningen så berättar de hur det går till.
Undrar du över något? Kontakta någon i ungdomssektionen, uppgifter finns under rubriken
Klubben/Kontakta oss.

Datum och tider för Barn och ungdomsträning

24/4 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla
8/5 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla
15/5 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla
22/5 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla
5/6 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla
19/6 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla
26/6 kl 18:00-19:30 Plats: Öfalla